دعوت به همکاری

ما قادر به انجام این پروژه به تنهایی و بدون کمک شما نیستیم

ما بر این موضوع واقف هستیم که زمانی که هدف، پیشرفت و بنای پادشاهی خداست، کلیسا به عنوان یک بدنِ واحد عمل می‌کند. اگر مایل هستید تا در خدمتی که خدا ما را به انجام آن فراخوانده است به ما بپیوندید، سه روش، برای شروع، به شما پیشنهاد می‌کنیم.

حمایت مالی

ما می‌خواهیم که هزینهٔ دوره‌های آموزشی خود را برای دانشجویان‌مان در سطحی پائین و قابل پرداخت برای همگان، بدون توجه به پیشینهٔ آنها، نگاه داریم. برای انجام این کار، از شما دعوت می‌کنیم تا شریک مالی ما بشوند. هر کمک مالی برای کمک به آماده سازی نسل آیندهٔ خادمین برای ملکوت خدا استفاده خواهد شد.

دعا

زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می‌جنگیم. (افسسیان ۶: ۱۲ – ترجمهٔ هزارهٔ نو) اصلی‌ترین روش جنگ ما با دشمنانمان این است که یکدیگر را در دعا به حضور خداوند برافرازیم و برای یکدیگر دعا کنیم. ما موضوعات دعا را به شما اعلام خواهیم کرد و از این طریق، به شما کمک خواهیم کرد تا بدانید دربارهٔ چه موضوعی می توانید برای ما دعا کنید.

تماس با ما

آیا می خواهید به روش دیگری با ما شریک شوید یا پرسشی دارید؟ آیا می خواهید نماینده ای از آکادمی کوئست از کلیسای شما بازدید کند؟ پس لطفاً برای شروع گفتگو، با ما تماس بگیرید.

ما را حمایت کنید

آیا مایلید ما را در آموزش نسل بعدی خادمین مهاجر/ پناهنده یاری رسانید؟

دعا

آیا مایلید کسانی را که در پی خدمت به مهاجرین/پناهندگان هستند را با دعا حمایت کنید؟

تماس با ما

آیا مایلید اطلاعات بیشتری دربارهٔ ما و نحوهٔ مشارکت با ما داشته باشید؟