برنامه‌های آموزشی ما

چرا آکادمی کوئست؟

آکادمی کوئست برای آموزش رهبرانی با پس‌زمینه‌های غیرمسیحی که اکنون در اروپا زندگی و خدمت می‌کنند و به جهت یاری رساندن به آنها برای انجام خدمت مؤثر دربسترهای بین‌فرهنگی طراحی شده است. چشم انداز ما تقویت و تجهیز کلیسا به جهت انتقال پیغام نجاتبخش مسیح به پناهندگان و مهاجرانی است که تاکنون خبر خوش انجیل را نشنیده اند . مأموریت ما تجهیز رهبران مهاجر، کلیساهای قومیتی، و افراد غیر اروپایی است که در اروپا ساکن هستند. تمام تلاش ما این است تا پل هایی میان فرهنگ¬های غرب و شرق ایجاد کنیم، بطور مثال مهاجران عرب و فارسی زبانی که در اروپا زندگی و خدمت می¬کنند را با کلیساهای جامعۀ میزبان مرتبط سازیم. آکادمی کوئست به طور منحصر به فردی آموزش مسیحی را از دیدگاه های خاورمیانه ای و غربی به دانشجویان ارائه می دهد. همچنین این آکادمی برای کمک به خادمین اروپایی‌ طراحی شده است و این امکان را برای ایشان فراهم می‌سازد تا به‌طور مؤثر، به جای محیط‌های تک‌فرهنگی، در بسترهای بین‌فرهنگی و با کمک برنامه‌های آموزشی و دستورالعمل‌های چندفرهنگی، خادمین را برای انجام کار خدمت مهیا سازند .

در آکادمی کوئست، ما برنامه های مختلفی را ارائه می دهیم که از دانش آکادمیک و آموزش های عملی برای ایجاد وزن واقعی علمی استفاده می کند. تمام دوره های ما به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مطالب اساسی و آکادمیک الاهیات را همزمان با توجه و تأکید بر شیوه‌های عملی بکارگیری آنها در کلیساهای محلی، به دانشجویان منتقل نماید.

برنامه‌های آموزشی کوئست:

شاگردسازی توسط شاگردان

مجموعه‌ای طراحی شده از شاگردان، که برای انتقال اصول اساسی کتاب مقدس به نوایمانان و به جهت آغاز زندگی تازه در مسیح طراحی شده است.

دیپلم خدمات مسیحی و مطالعات بین فرهنگی

هدف این دوره، تجهیز و توسعهٔ رهبران برای انتقال خبر خوش انجیل، خدمت‌رسانی و شاگردسازی به طور موثر در بسترهای چند فرهنگی است.

پروژهٔ ایجاد پُل ارتباطی

این برنامه با دقت طراحی شده است تا به رهبران مسیحی غربی دانش، بینش، مهارت‌ها و طرز نگرش مورد نیاز برای ارتباط با مسلمانان را به شیوه ای تازه، آگاهانه، همدلانه، قابل توجه، محترمانه و در نتیجه استراتژیک ارائه دهد.

ما را حمایت کنید

آیا مایلید ما را در آموزش نسل بعدی خادمین مهاجر/ پناهنده یاری رسانید؟

دعا

آیا مایلید کسانی را که در پی خدمت به مهاجرین/پناهندگان هستند را با دعا حمایت کنید؟

تماس با ما

آیا مایلید اطلاعات بیشتری دربارهٔ ما و نحوهٔ مشارکت با ما داشته باشید؟