شاگردسازی توسط شاگردان

سطح آموزشی: گواهینامه

بررسی اجمالی: مجموعه‌ای طراحی شده از شاگردان، که برای انتقال اصول اساسی کتاب مقدس به نوایمانان و به جهت آغاز زندگی تازه در مسیح طراحی شده است.

مدت زمان دوره: ۳۶ هفته

شیوهٔ انتقال مطالب دوره: آنلاین و ترکیبی

زبان آموزش دوره: فارسی و عربی

بررسی اجمالی دوره: این دوره به دانشجویان کمک می کند تا در رابطهٔ خود با مسیح رشد کنند، با کلام خدا تعامل داشته باشند و اهداف خدا برای زندگی خود را بهتر درک کنند. این مجموعه شامل ۳۶ جلسه است که بر شش موضوع مختلف متمرکز می‌باشد: زندگی روحانی، کتاب مقدس، الهیات، کلیسا، خدمت مسیحی، و اخلاقیات مسیحی.

دانشجویانی که به طور رسمی ثبت‌نام نموده‌اند و تمام ۳۶ واحد درسی، از جمله امتحانات نهایی یا شرکت در سه برنامهٔ بشارتی عملی را سپری نموده‌اند ، واجد شرایط دریافت گواهینامهٔ DMD – «شاگردسازی توسط شاگردان» – می‌باشند.

عیسی شاگردان خود را فرا خواند و گفت: «دلم بر حال این مردم می‌سوزد، زیرا اکنون سه روز است که با مَنَند و چیزی برای خوردن ندارند. نمی‌خواهم ایشان را گرسنه روانه کنم، بسا که در راه از پا درافتند.»  (انجیل متی ۱۵: ۳۲) پادشاهی خدا زمانی گسترش می یابد که مسیحیان خداوند را خدمت می کنند و برای مسیح شاگردان تازه‌ای پرورش می‌دهند. این برنامه فقط برای مطالعه نیست، بلکه هدف اصلی آن، گسترش ملکوت خدا در بین تمام مردم است.

برنامهٔ هفتگی شامل: عبادت، تأمل در درس قبلی، نمایش فیلم، بحث و تبادل نظر، کاربرد عملی و دعا خواهد بود.

نمونهٔ دروس:

 کلیسا
تأسیس کلیسا
ماهیّت کلیسا
رهبران در کلیسا
اتّحاد کلیسا
روح‌القدس
(داکترین) آموزه‌
تعمید روح‌القدس
ثمرهٔ روح‌القدس
عطایای روح‌القدس
 اصول ایمان مسیحی
یک خدا
تباهی گناه
نجات
نجات ‌دهنده

ما را حمایت کنید

آیا مایلید ما را در آموزش نسل بعدی خادمین مهاجر/ پناهنده یاری رسانید؟

دعا

آیا مایلید کسانی را که در پی خدمت به مهاجرین/پناهندگان هستند را با دعا حمایت کنید؟

تماس با ما

آیا مایلید اطلاعات بیشتری دربارهٔ ما و نحوهٔ مشارکت با ما داشته باشید؟