با ما دعا کنید

برای دریافت موضوعات دعا، لطفاً ثبت نام کنید

ما به صورت منظم، درخواست‌های دعا را برای شما ارسال خواهیم کرد. با انجام این ثبت‌نام، شما موضوعات مختلف دعا برای پناهندگان، دانشجویان و موارد دیگر در صندوق ورودی (inbox) ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
Newsletter Form (#3)

ما را حمایت کنید

آیا مایلید ما را در آموزش نسل بعدی خادمین مهاجر/ پناهنده یاری رسانید؟

دعا

آیا مایلید کسانی را که در پی خدمت به مهاجرین/پناهندگان هستند را با دعا حمایت کنید؟

تماس با ما

آیا مایلید اطلاعات بیشتری دربارهٔ ما و نحوهٔ مشارکت با ما داشته باشید؟