دیپلم خدمات مسیحی و مطالعات بین فرهنگی

سطح آموزشی: دیپلم

بررسی اجمالی: هدف دیپلم خدمات مسیحی و مطالعات بین فرهنگی این است تا با اشاره به تاریخ و اصول و روشهای خدمت در طول تاریخ مسیحیت، ظرفیت لازم جهت انجام این خدمتها را در دانشجو ایجاد کند.

مدت زمان دوره: این برنامۀ درسی، شامل یک دورة دو ساله است که در طول هر سال، هفت پودمانِ درسی ارائه می‌شوند.

شیوهٔ انتقال مطالب دوره: آنلاین و ترکیبی

زبان آموزش دوره: فارسی و عربی

اهداف دوره:

  • در پایان این دوره، دانشجو قادر خواهد بود تا بنیان کتاب مقدسی خدمت را به خوبی درك کرده و از تاریخ خدمات مسیحی و تفاوت روشهای به‌کار رفته در طول تاریخ تا قرن معاصر آگاه شود.

  • دانشجو با نقد نمونه‌های مختلف خدمتی نقاط ضعف و قوّت هر یک را خواهد شناخت و قادر خواهد بود تا بهترین نمونۀ خدمتی موجود برای هر فرهنگ و جامعه‌ای را انتخاب کند.
  • بخشی از این دورهٔ مدرك تحصیلی، شامل خدمت عملی در جامعۀ فارسی زبان ساکن در اروپا و یا دیگر اقصای جهان می‌باشد. در این بخش، دانشجو قادر خواهد بود تا آنچه را که به صورت تئوری آموخته، به صورت عملی بر جامعۀ هدف خود به کار گیرد.

نمونهٔ دروس این دوره:

معرفی عهد عتیق
معرفی عهد جدید
تفسیر و موعظۀ کتاب مقدس
انضباط روحانی برای زندگی مسیحی
مروری بر مباحث الاهیاتی مسیحیت و اسلام
درآمدی بر مطالعات مأموریت بزرگ ایمانداران
مهارت‌های عملی در خدمات مسیحی: (واحد عملی)
تجارت در جهت خدمات مسیحی
مواجهۀ ایمان مسیحی با دنیای غیرمذهبی (سکولار) امروزیمواجهۀ ایمان مسیحی با دنیای غیرمذهبی (سکولار) امروزی
اصول کتاب مقدسی خدمات مسیحی
مروری بر خدمات مسیحی جهانی با تأکید بر تاریخ مسیحیت در ایران و اروپا
شاگردی و شاگرد سازی مسیحی
موانع فرهنگی و اجتماعی خدمات مسیحی میان فارسی زبانان امروزی
رسانه‌های ارتباط جمعی در جهت خدمات مسیحی