تماس با ما

برای ما پیام بگذارید

آیا پرسشی دارید؟ آیا می خواهید در مورد چگونگی ثبت نام به عنوان دانشجو، بیشتر بدانید؟ آیا دوست دارید شخصی بیاید و در کلیسای شما صحبت کند؟

لطفا با ما تماس بگیرید؛ می توانیم گفتگو را آغاز کنیم.

Contact Form Demo

ما را حمایت کنید

آیا مایلید ما را در آموزش نسل بعدی خادمین مهاجر/ پناهنده یاری رسانید؟

دعا

آیا مایلید کسانی را که در پی خدمت به مهاجرین/پناهندگان هستند را با دعا حمایت کنید؟

تماس با ما

آیا مایلید اطلاعات بیشتری دربارهٔ ما و نحوهٔ مشارکت با ما داشته باشید؟