آموزش متناسب با دنیای چندفرهنگی ما

تجهیز رهبران مهاجر و پناهنده، کلیساهای محلّی، و خادمین و مبشران آن‌ها برای انجام خدمات مؤثر در میان جوامع چند فرهنگی.

دنیای امروز ما بیش از هر زمان دیگری به هم پیوسته است.


در میانهٔ این به‌هم پیوستگی روزافزون فرهنگ‌ها و ملیت‌ها، نیاز واقعی به خادمین مسیحی آموزش دیده‌ای که قادر باشند به یکی از بزرگترین جوامع در میانهٔ این تغییرات – پناهندگان و مهاجرین – یاری رسانند، احساس می‌شود.

آکادمی کوئست نه تنها درپی کمک و تعلیم به کسانی است که در بستر جوامع غربی رشد یافته‌اند، بلکه به دنبال کسانی است که در بستر فرهنگی عربی / فارسی رشد یافته‌اند تا به واسطهٔ رساندن خبر خوش انجیل به این گروه از افراد، که از خانه و سرزمین خویش آواره شده اند، ایشان را یاری رساند

ما دانشجویان خود را به روش‌های متفاوتی آموزش می‌دهیم:

book icon black

تحصیلات

هدف اولیهٔ ما ایجاد پایه و اساس مناسب برای دانشجویان به وسیلهٔ فراهم سازی آموزش‌های عالی و منابع معتبر است .
hand heart icon black

تجربه

آموزش‌های تئوری تا زمانی که درعمل به کار گرفته نشوند، به درستی درک نخواهند شد، با درک این موضوع، ما فرصت‌هایی را برای دانشجویان خود فراهم می کنیم تا در برنامه های مختلف خدمتی/بشارتی در محل زندگی خود مشارکت نمایند.
handshake icon black

روابط

هیچ کس نباید مجبور باشد به تنهایی کار کند، در مسیر آموزش‌های آکادمی کوئست، امکان دسترسی دانشجویان به مربیان و همچنین ارتباط با سازمان‌های خدمات مسیحی مختلف تسهیل می‌گردد تا دانشجو پس از فارغ التحصیلی، بتواند از طریق آنها خدمت کند.

برنامه‌های آموزشی ما

 • شاگردسازی توسط شاگردان

  مجموعه‌ای طراحی شده از شاگردان، که برای انتقال اصول اساسی کتاب مقدس به نوایمانان و به جهت آغاز زندگی تازه در مسیح طراحی شده است.
  شاگردسازی توسط شاگردان
 • English Only

  پروژهٔ ایجاد پُل ارتباطی

  این برنامه با دقت طراحی شده است تا به رهبران مسیحی غربی دانش، بینش، مهارت‌ها و طرز نگرش مورد نیاز برای ارتباط با مسلمانان را به شیوه ای تازه، آگاهانه، همدلانه، قابل توجه، محترمانه و در نتیجه استراتژیک ارائه دهد.
  پروژهٔ ایجاد پُل ارتباطی
 • Arabic/Persian Only

  دیپلم خدمات مسیحی و مطالعات بین فرهنگی

  هدف این دوره، تجهیز و توسعهٔ رهبران برای انتقال خبر خوش انجیل، خدمت‌رسانی و شاگردسازی به طور موثر در بسترهای چند فرهنگی است.
  دیپلم خدمات مسیحی و مطالعات بین فرهنگی

  با ما مشارکت کنید

  نیاز شدیدی به خادمین و مبشّرین آموزش دیده برای انجام کار خدمت وجود دارد، حتی اگر نمی‌خواهید دانشجو بشوید، همچنان می توانید با ما مشارکت کنید.
  حمایت مالی
  کمک های مالی شما برای پایین نگه داشتن شهریهٔ ما، تأمین مالی برنامه‌های بشارتی و خرید تجهیزات برای دانش آموزان نیازمند مصرف می شود.
  دعا
  نبرد ما با کسی است که با گسترش پادشاهی خدا مقاومت می‌کند. در این نبرد و از طریق دعا به ما بپیوندید.
  تماس با ما
  آیا پرسشی دارید؟ آیا می خواهید نماینده ای از آکادمی کوئست از کلیسای شما بازدید کند؟ پس لطفاً با ما تماس بگیرید.
  ۱۴ امّا چگونه کسی را بخوانند که به او ایمان نیاورده‌اند؟ و چگونه به کسی ایمان آورند که از او نشنیده‌اند؟ و چگونه بشنوند، اگر کسی به آنان موعظه نکند؟ ۱۵ و چگونه موعظه کنند، اگر فرستاده نشوند؟ چنانکه نوشته شده است: «چه زیباست پایهای کسانی که بشارت می‌آورند.»
  رومیان ۱۰: ۱۴-۱۵ (ترجمهٔ هزارهٔ نو)

  ما را حمایت کنید

  آیا مایلید ما را در آموزش نسل بعدی خادمین مهاجر/ پناهنده یاری رسانید؟

  دعا

  آیا مایلید کسانی را که در پی خدمت به مهاجرین/پناهندگان هستند را با دعا حمایت کنید؟

  تماس با ما

  آیا مایلید اطلاعات بیشتری دربارهٔ ما و نحوهٔ مشارکت با ما داشته باشید؟